KAMPANJMATERIAL

Hjälp oss att sprida budskapet

Möjligheterna ska vara lika för alla, oavsett kön, att leda och delta i föreningsdriven idrottsverksamhet. För att nå dit har Västmanlands Idrottsförbund, Länsstyrelsen Västmanland, Brottsofferjouren Västmanland och Västerås stad gjort en kraftsamling för att bidra med stöd och utbildning. Bakom kampanjen står också fem idrottsföreningar som redan idag jobbar för att idrotten i Västmanland ska vara jämställd och fri från våld.

Hjälp oss att sprida budskapet så att vi tillsammans kan nå Idrottsrörelsens jämställdhetsmål 2025. Du kan fritt ladda ner och dela vårt kampanjmaterial.